Telenova COMPIS

Information

Program

Länkar

Pinouts till serieporten på COMPIS

Pinouts till Compis serieport

Ett urval av funktioner och ledningar för seriekommunikation med COMPIS enligt CITT V.24/V.28 och EIA RS 232 C
CITT V.24EIA RS 232 C Riktning Stift på 25-pol ISO 2110 15-pol COMPIS 9-pol IBM-AT EIA Förk Svensk benämning
101 AA 1 1 - FG Skyddsjord
103 BA 2 2 3 TD Datasändning
104 BB 3 3 2 RD Datamottagning
105 CA 4 4 7 RTS Sändningsbegäran
106 CB 5 5 8 CTS Datakanal klar
107 CC 6 6 6 DSR Modemet klart
102 AB 7 8 5 SG Signaljord
109 CF 8 7 1 DCD Bärvågsindikering
- - 9 - - - +12 V (Ej standard)
- - 10 - - - -12 V (Ej standard)
126 - 11 - - - Frekvensval sändarsida
122 SCF 12 - - (S)DCD Bärvågsindikering backkanal
121 SCB 13 - - (S)CTS Backkanal klar
118 SBA 14 - - (S)TD Datasändning backkanal
113 DA 15 13 - TC Bittakt sändarsida
114 DB 15 13 - TC Bittakt sändarsida (utifrån)
119 SBB 16 - - (S)RD Mottagning backkanal
115 DD 17 11 - RC Bittakt mottagarsida
141 - 18 - - - Analog slinga; lokalände
120 SCA 19 - - (S)RTS Sändningsbegäran backkanal
108/1 CD 20 - 4 - Anslut fjärrförbindelse
108/2 - 20 9 4 DTR Dataterminalen klar
110 CG 21 - - SQ Signalkvalitetsindikering
140 - 21 - - - Digitalslinga; fjärrände
125 CE 22 - 9 RI Anropsindikering
111 CH 23 - - - Hastighetsval
112 - 23 - - - Hastighetsval; utifrån
113 DA 24 - - (TC) Bittakt sändarsida
142 - 25 - - - Testindikering

Senast ändrad 2002-07-08, kl 18:44:29
Till pi